ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ UTTARADIT JUVENILE AND FAMILY COURT โทรศัพท์ 055-411627 ต่อ 300 โทรสาร 055-411715

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบทุนทรัพย์เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ พลฯ มานพ ดีปัญญา เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบทุนทรัพย์เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ พลฯ มานพ  ดีปัญญา เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย


เอกสารแนบ