ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ UTTARADIT JUVENILE AND FAMILY COURT โทรศัพท์ 055-411627 ต่อ 300 โทรสาร 055-411715

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ต้อนรับท่านศิริรัตน์ สีนวล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ พร้อมด้วยท่านวิทยา วีรชัยพงษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะฯ และท่านโพชฌงค์ พรหมขันธ์ ผู้พิพากษาฯ เนื่องในโอกาสมารับตำแหน่งใหม่

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ต้อนรับท่านศิริรัตน์  สีนวล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ พร้อมด้วยท่านวิทยา วีรชัยพงษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะฯ และท่านโพชฌงค์ พรหมขันธ์ ผู้พิพากษาฯ เนื่องในโอกาสมารับตำแหน่งใหม่


เอกสารแนบ