ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ UTTARADIT JUVENILE AND FAMILY COURT โทรศัพท์ 055-411627 ต่อ 300 โทรสาร 055-411715

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ต้อนรับนายสุรพล สนธยานนท์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๖ ประธานอนุกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบ

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ต้อนรับนายสุรพล  สนธยานนท์  อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๖ ประธานอนุกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบ


เอกสารแนบ