หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
วันพุธที่ 4 มีนาคม 2558  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
คณะผู้พิพากษาสมทบ 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอมคดีครอบครัว 
แผนที่ศาล  
เช็คเมลล์ 
สำนักงานศาลยุติธรรม 
คำสั่งศาล  
อัตราค่าบริการส่งเอกสารทางไปรษณีย์  
ตรวจสอบการรับเงินค่าธรรมเนียมศาล  
ตรวจสอบการรับเงินค่าป่วยการที่ปรึกษากฎหมายฯ  
Download แบบพิมพ์ศาล 57  
อัตราค่าส่งคำคู่ความ  
ตรวจสอบผลการส่งหมาย  
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
จำนวนข่าวทั้งหมด 430
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดอบรมผู้ช่วยพนักงานคอมพิวเตอร์
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดอบรมผู้ช่วยพนักงานคอมพิวเตอร์
  :: ข่าวที่ 1058   :: วันที่ 26 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 8 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เชิงรุกร่วมกับจังหวัดอุตรดิตถ์
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เชิงรุกร่วมกับจังหวัดอุตรดิตถ์
  :: ข่าวที่ 1057   :: วันที่ 26 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 7 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดอบรมข้าราชการและลูกจ้าง
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดอบรมข้าราชการและลูกจ้าง
  :: ข่าวที่ 1056   :: วันที่ 26 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 9 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ประชุมเตรียมความพร้อม โครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ประชุมเตรียมความพร้อม โครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
  :: ข่าวที่ 1055   :: วันที่ 26 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 11 )
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่องเปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ
  :: ข่าวที่ 1054   :: วันที่ 24 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 7 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ สอบปากเปล่า ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ สอบปากเปล่า ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
  :: ข่าวที่ 1053   :: วันที่ 5 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 29 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ต้อนรับอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๖
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ต้อนรับอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๖
  :: ข่าวที่ 1052   :: วันที่ 5 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 30 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ประชุมหารือ ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ประชุมหารือ ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน
  :: ข่าวที่ 1051   :: วันที่ 5 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 23 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ “ปฐมนิเทศข้าราชการใหม่”
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ “ปฐมนิเทศข้าราชการใหม่”
  :: ข่าวที่ 1050   :: วันที่ 5 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 24 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรม ๕ ส.
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรม ๕ ส.
  :: ข่าวที่ 1049   :: วันที่ 5 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 19 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ประชุมหารือเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรม ๕ ส.
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ประชุมหารือเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรม ๕ ส.
  :: ข่าวที่ 1048   :: วันที่ 30 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 31 )
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่องเปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ เดือนกุมภาพันธ์ 2558
  :: ข่าวที่ 1047   :: วันที่ 28 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 22 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ สอบข้อเขียน ผู้สมัครผู้พิพากษาสมทบ
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ สอบข้อเขียน ผู้สมัครผู้พิพากษาสมทบ
  :: ข่าวที่ 1046   :: วันที่ 27 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 33 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าเยี่ยมอาการป่วย นางลำจวน อุดมทวี มารดานางเกษศิรินทร์ อุดมทวี เจ้าหน้าที่ศาลฯ
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าเยี่ยมอาการป่วย นางลำจวน อุดมทวี มารดานางเกษศิรินทร์ อุดมทวี เจ้าหน้าที่ศาลฯ
  :: ข่าวที่ 1045   :: วันที่ 27 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 37 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เชิงรุกร่วมกับจังหวัดอุตรดิตถ์
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เชิงรุกร่วมกับจังหวัดอุตรดิตถ์
  :: ข่าวที่ 1044   :: วันที่ 26 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 35 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าเยี่ยมนายชัยยงค์ แสงวิวัฒน์เจริญ บิดานายวิเชียร แสงวิวัฒน์เจริญ ผู้พิพากษาสมทบ
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าเยี่ยมนายชัยยงค์ แสงวิวัฒน์เจริญ บิดานายวิเชียร แสงวิวัฒน์เจริญ ผู้พิพากษาสมทบ
  :: ข่าวที่ 1043   :: วันที่ 24 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 17 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมงานพบปะสังสรรค์ “สภากาแฟ” ครั้งที่ ๔๘ ณ แขวงการทางอุตรดิตถ์ที่ ๒ ถนนเขื่อนสิริกิติ์-อุตรดิตถ์ ตำบลงิ้วงาม
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมงานพบปะสังสรรค์ “สภากาแฟ” ครั้งที่ ๔๘ ณ แขวงการทางอุตรดิตถ์ที่ ๒ ถนนเขื่อนสิริกิติ์-อุตรดิตถ์ ตำบลงิ้วงาม
  :: ข่าวที่ 1042   :: วันที่ 24 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 33 )
ประกาศ รับสมัครที่ปรึกษากฎหมาย ครั้งที่ 2/2558
  :: ข่าวที่ 1041   :: วันที่ 24 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 22 )
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่องขายทอดตลาดพัสดุ
  :: ข่าวที่ 1040   :: วันที่ 22 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 44 )
ประกาศคณะอนุกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
  :: ข่าวที่ 1039   :: วันที่ 22 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 10 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |