หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
วันพุธที่ 23 กรกฎาคม 2557  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
คณะผู้พิพากษาสมทบ 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอมคดีครอบครัว 
อัตราค่าส่งคำคู่ความ  
แผนที่ศาล  
เช็คเมลล์ 
สำนักงานศาลยุติธรรม 
คำสั่งศาล  
อัตราค่าบริการส่งเอกสารทางไปรษณีย์  
ตรวจสอบการรับเงินค่าธรรมเนียมศาล  
ตรวจสอบการรับเงินค่าป่วยการที่ปรึกษากฎหมายฯ  
Download แบบพิมพ์ศาล 57  
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
จำนวนข่าวทั้งหมด 364
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
  :: ข่าวที่ 963   :: วันที่ 22 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 4 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์บรรยายกฎหมายในโครงการฝึกอบรมด้านการอำนวยความยุติธรรมทางอาญา
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์บรรยายกฎหมายในโครงการฝึกอบรมด้านการอำนวยความยุติธรรมทางอาญา
  :: ข่าวที่ 962   :: วันที่ 22 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 3 )
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง เปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ
  :: ข่าวที่ 961   :: วันที่ 22 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 2 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรมในภาค 5 และภาค 6
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรมในภาค 5 และภาค 6
  :: ข่าวที่ 959   :: วันที่ 1 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 35 )
งานเลี้ยงอำลาแก่เจ้าหน้าที่ศาลศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
งานเลี้ยงอำลาแก่เจ้าหน้าที่ศาลศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
  :: ข่าวที่ 958   :: วันที่ 1 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 27 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมงานพบปะสังสรรค์
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมงานพบปะสังสรรค์ "สภากาแฟ ครั้งที่ 41"
  :: ข่าวที่ 957   :: วันที่ 1 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 14 )
นางสาวเพลินจิต ตั้งพูลสกุล รองประธานศาลฎีกาและคณะ เดินทางมาตรวจราชการศาลจังหวัดอุตรดิตถ์และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
นางสาวเพลินจิต ตั้งพูลสกุล รองประธานศาลฎีกาและคณะ เดินทางมาตรวจราชการศาลจังหวัดอุตรดิตถ์และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
  :: ข่าวที่ 956   :: วันที่ 20 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 29 )
ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์มอบครุภัณฑ์แก่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อใช้ในราชการ
ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์มอบครุภัณฑ์แก่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อใช้ในราชการ
  :: ข่าวที่ 955   :: วันที่ 20 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 26 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่เสริมสร้างความปรองดอง สมานฉันท์
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่เสริมสร้างความปรองดอง สมานฉันท์
  :: ข่าวที่ 954   :: วันที่ 20 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 12 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นเจ้าภาพงานสวดอภิธรรมศพ นายเชาว์ หิรัณยวัฒน์ บิดาของนายจิรยุทธหิรัณยวัฒน์ ผู้พิพากษาสมทบฯ
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นเจ้าภาพงานสวดอภิธรรมศพ นายเชาว์ หิรัณยวัฒน์ บิดาของนายจิรยุทธหิรัณยวัฒน์ ผู้พิพากษาสมทบฯ
  :: ข่าวที่ 953   :: วันที่ 20 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 24 )
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง เปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ
  :: ข่าวที่ 952   :: วันที่ 19 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 2 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมพิธีสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมพิธีสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
  :: ข่าวที่ 951   :: วันที่ 16 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 27 )
งานเลี้ยงส่งข้าราชการย้ายไปรับราชการที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน
งานเลี้ยงส่งข้าราชการย้ายไปรับราชการที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน
  :: ข่าวที่ 950   :: วันที่ 16 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 22 )
การประชุมผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 7/2557
การประชุมผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 7/2557
  :: ข่าวที่ 949   :: วันที่ 16 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 16 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นเจ้าภาพในงานสวดอภิธรรมศพนายประสินชัย ปรีชะนิด บิดานางสาวพัชรี ปรีชะนิด ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลจังหวัดอุตรดิตถ์
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นเจ้าภาพในงานสวดอภิธรรมศพนายประสินชัย ปรีชะนิด บิดานางสาวพัชรี ปรีชะนิด ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลจังหวัดอุตรดิตถ์
  :: ข่าวที่ 948   :: วันที่ 5 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 21 )
พิธีเปิดโครงการ
พิธีเปิดโครงการ "ร่วมใจไกล่เกลี่ย" ประจำปี 2557
  :: ข่าวที่ 947   :: วันที่ 5 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 9 )
การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค 6ครั้งที่ 3/2557
การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค 6ครั้งที่ 3/2557
  :: ข่าวที่ 946   :: วันที่ 5 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 9 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "ค่ายล้อมรักด้วยหัวใจ สร้างสายใยในครอบครัวถวายพ่ออยู่หัวของแผ่นดิน
  :: ข่าวที่ 944   :: วันที่ 28 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 11 )
งานพบปะสังสรรค์ สภากาแฟ ครั้งที่ 40
งานพบปะสังสรรค์ สภากาแฟ ครั้งที่ 40
  :: ข่าวที่ 943   :: วันที่ 28 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 17 )
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
  :: ข่าวที่ 942   :: วันที่ 28 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 8 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |