หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
วันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2557  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
อัตราค่าส่งคำคู่ความ  
แผนที่ศาล  
เช็คเมลล์ 
สำนักงานศาลยุติธรรม 
คำสั่งศาล  
อัตราค่าบริการส่งเอกสารทางไปรษณีย์  
ตรวจสอบการรับเงินค่าธรรมเนียมศาล  
ตรวจสอบการรับเงินค่าป่วยการที่ปรึกษากฎหมายฯ  
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
จำนวนข่าวทั้งหมด 315
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
การประชุมผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ครั้งที่ 5/2557
การประชุมผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ครั้งที่ 5/2557
  :: ข่าวที่ 910   :: วันที่ 18 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 0 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์  ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
  :: ข่าวที่ 909   :: วันที่ 18 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 0 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ประชุมร่วมกับศาลยุติธรรมในภาค 6 เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬาเนื่องในวันศาลยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. 2557
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ประชุมร่วมกับศาลยุติธรรมในภาค 6 เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬาเนื่องในวันศาลยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. 2557
  :: ข่าวที่ 908   :: วันที่ 18 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 0 )
ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดอุตรดิตถ์
  :: ข่าวที่ 907   :: วันที่ 18 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 0 )
การประชุมเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อคัดเลือกศาลยุติธรรมดีเด่น  2557
การประชุมเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อคัดเลือกศาลยุติธรรมดีเด่น 2557
  :: ข่าวที่ 906   :: วันที่ 11 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 6 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมพิธีมงคลสมรส  บุตรนายพงศ์ศักดิ์  สุขสุสินธุ์  ผู้พิพากษาสมทบ
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมพิธีมงคลสมรส บุตรนายพงศ์ศักดิ์ สุขสุสินธุ์ ผู้พิพากษาสมทบ
  :: ข่าวที่ 905   :: วันที่ 11 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 9 )
การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค 6ครั้งที่  2/2557
การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค 6ครั้งที่ 2/2557
  :: ข่าวที่ 904   :: วันที่ 11 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 5 )
ประชุมคณะทำงานส่งเสริมจริยธรรมประจำภาค 6  ครั้งที่ 1/2557
ประชุมคณะทำงานส่งเสริมจริยธรรมประจำภาค 6 ครั้งที่ 1/2557
  :: ข่าวที่ 903   :: วันที่ 11 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 3 )
งานพบปะสังสรรค์  สภากาแฟ  ครั้งที่ 37
งานพบปะสังสรรค์ สภากาแฟ ครั้งที่ 37
  :: ข่าวที่ 902   :: วันที่ 11 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 4 )
ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมแข่งขันฟุตบอลกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมจังหวัดตาก
ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมแข่งขันฟุตบอลกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมจังหวัดตาก
  :: ข่าวที่ 901   :: วันที่ 11 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 4 )
การประชุมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 3/2557
การประชุมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 3/2557
  :: ข่าวที่ 900   :: วันที่ 11 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 2 )
การประชุมผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 4/2557
การประชุมผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 4/2557
  :: ข่าวที่ 899   :: วันที่ 11 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 5 )
พิธีปฏิญาณตนของผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวในภาค 6
พิธีปฏิญาณตนของผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวในภาค 6
  :: ข่าวที่ 898   :: วันที่ 11 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 2 )
พิธีปฏิญาณตนของผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวในภาค 6
พิธีปฏิญาณตนของผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวในภาค 6
  :: ข่าวที่ 897   :: วันที่ 11 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 0 )
การดำเนินคดีคุ้มครองสวัสดิภาพ ของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
  :: ข่าวที่ 896   :: วันที่ 9 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 7 )
ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยวิธีการดำเนินคดีคุ้มครองสวัสดิภาพ พ.ศ. 2554
  :: ข่าวที่ 895   :: วันที่ 9 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 4 )
การอบรมและทดสอบความรู้ผู้ที่ประสงค์จะเป็นที่ปรึกษากฎหมายในศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว ครั้งที่ 1/2557
  :: ข่าวที่ 894   :: วันที่ 25 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 7 )
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง เปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ
  :: ข่าวที่ 893   :: วันที่ 18 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 5 )
โครงการฝึกอบรม
โครงการฝึกอบรม "แนวทางป้องกันอัคคีภัย"สำหรับบุคลากรศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
  :: ข่าวที่ 892   :: วันที่ 3 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 33 )
การตรวจสุขภาพ ประจำปี 2557
การตรวจสุขภาพ ประจำปี 2557
  :: ข่าวที่ 891   :: วันที่ 3 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 20 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |