หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
วันพุธที่ 28 มกราคม 2558  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
คณะผู้พิพากษาสมทบ 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอมคดีครอบครัว 
อัตราค่าส่งคำคู่ความ  
แผนที่ศาล  
เช็คเมลล์ 
สำนักงานศาลยุติธรรม 
คำสั่งศาล  
อัตราค่าบริการส่งเอกสารทางไปรษณีย์  
ตรวจสอบการรับเงินค่าธรรมเนียมศาล  
ตรวจสอบการรับเงินค่าป่วยการที่ปรึกษากฎหมายฯ  
Download แบบพิมพ์ศาล 57  
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
จำนวนข่าวทั้งหมด 419
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่องเปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ เดือนกุมภาพันธ์ 2558
  :: ข่าวที่ 1047   :: วันที่ 28 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 1 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ สอบข้อเขียน ผู้สมัครผู้พิพากษาสมทบ
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ สอบข้อเขียน ผู้สมัครผู้พิพากษาสมทบ
  :: ข่าวที่ 1046   :: วันที่ 27 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 5 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าเยี่ยมอาการป่วย นางลำจวน อุดมทวี มารดานางเกษศิรินทร์ อุดมทวี เจ้าหน้าที่ศาลฯ
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าเยี่ยมอาการป่วย นางลำจวน อุดมทวี มารดานางเกษศิรินทร์ อุดมทวี เจ้าหน้าที่ศาลฯ
  :: ข่าวที่ 1045   :: วันที่ 27 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 5 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เชิงรุกร่วมกับจังหวัดอุตรดิตถ์
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เชิงรุกร่วมกับจังหวัดอุตรดิตถ์
  :: ข่าวที่ 1044   :: วันที่ 26 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 9 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าเยี่ยมนายชัยยงค์ แสงวิวัฒน์เจริญ บิดานายวิเชียร แสงวิวัฒน์เจริญ ผู้พิพากษาสมทบ
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าเยี่ยมนายชัยยงค์ แสงวิวัฒน์เจริญ บิดานายวิเชียร แสงวิวัฒน์เจริญ ผู้พิพากษาสมทบ
  :: ข่าวที่ 1043   :: วันที่ 24 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 8 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมงานพบปะสังสรรค์ “สภากาแฟ” ครั้งที่ ๔๘ ณ แขวงการทางอุตรดิตถ์ที่ ๒ ถนนเขื่อนสิริกิติ์-อุตรดิตถ์ ตำบลงิ้วงาม
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมงานพบปะสังสรรค์ “สภากาแฟ” ครั้งที่ ๔๘ ณ แขวงการทางอุตรดิตถ์ที่ ๒ ถนนเขื่อนสิริกิติ์-อุตรดิตถ์ ตำบลงิ้วงาม
  :: ข่าวที่ 1042   :: วันที่ 24 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 9 )
ประกาศ รับสมัครที่ปรึกษากฎหมาย ครั้งที่ 2/2558
  :: ข่าวที่ 1041   :: วันที่ 24 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 7 )
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่องขายทอดตลาดพัสดุ
  :: ข่าวที่ 1040   :: วันที่ 22 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 12 )
ประกาศคณะอนุกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
  :: ข่าวที่ 1039   :: วันที่ 22 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 5 )
ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุตรดิตถ์
  :: ข่าวที่ 1038   :: วันที่ 21 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 14 )
คณะอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์มอบเค้กสวัสดีปีใหม่และขอพรจาก ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
คณะอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์มอบเค้กสวัสดีปีใหม่และขอพรจาก ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
  :: ข่าวที่ 1037   :: วันที่ 21 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 11 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมพิธีเปิดคลินิกให้คำปรึกษาเด็กและครอบครัวอบอุ่น
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมพิธีเปิดคลินิกให้คำปรึกษาเด็กและครอบครัวอบอุ่น
  :: ข่าวที่ 1036   :: วันที่ 21 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 12 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดงาน
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดงาน "ศาลสายใยจากใจคนยุติธรรม"
  :: ข่าวที่ 1035   :: วันที่ 21 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 17 )
โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาค
โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาค
  :: ข่าวที่ 1034   :: วันที่ 21 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 20 )
โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาค
โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาค
  :: ข่าวที่ 1033   :: วันที่ 21 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 11 )
การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค 6 ครั้งที่ 6/2557
การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค 6 ครั้งที่ 6/2557
  :: ข่าวที่ 1032   :: วันที่ 21 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 9 )
ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ ในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งใหม่
ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ ในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งใหม่
  :: ข่าวที่ 1030   :: วันที่ 21 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 8 )
การประชุมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 9/2557
การประชุมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 9/2557
  :: ข่าวที่ 1029   :: วันที่ 21 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 5 )
พิธีมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีใน โครงการสรรหา
พิธีมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีใน โครงการสรรหา "คนดีศรีสังคม ศาลเยาวชนและครอบครัวในภาค 6"
  :: ข่าวที่ 1028   :: วันที่ 16 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 32 )
พิธีมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาแก่นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ใน โครงการสรรหา
พิธีมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาแก่นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ใน โครงการสรรหา "คนดีศรีสังคม ศาลเยาวชนและครอบครัวในภาค 6"
  :: ข่าวที่ 1027   :: วันที่ 16 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 25 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |