หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2558  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
คณะผู้พิพากษาสมทบ 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอมคดีครอบครัว 
แผนที่ศาล (MAP)  
เช็คเมลล์ (E-mail) 
สำนักงานศาลยุติธรรม 
คำสั่งศาล  
อัตราค่าบริการส่งเอกสารทางไปรษณีย์  
ตรวจสอบการรับเงินค่าธรรมเนียมศาล  
ตรวจสอบการรับเงินค่าป่วยการที่ปรึกษากฎหมายฯ  
Download แบบพิมพ์ศาล 57  
อัตราค่าส่งคำคู่ความ  
ตรวจสอบผลการส่งหมาย  
หนังสือหรือวารสาร 
ข้อมูลส่งสำนวนไปยังศาลสูง  
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
จำนวนข่าวทั้งหมด 561
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพนายบุญยัง  สมศิลป์  บิดานางอุบล  จ่าหร่าย นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพนายบุญยัง สมศิลป์ บิดานางอุบล จ่าหร่าย นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
  :: ข่าวที่ 1209   :: วันที่ 28 พ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 3 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ประชุมผู้พิพากษาสมทบฯ ครั้งที่ 7/2558
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ประชุมผู้พิพากษาสมทบฯ ครั้งที่ 7/2558
  :: ข่าวที่ 1208   :: วันที่ 28 พ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 1 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมประชุมชักซ้อมความเข้าใจเรื่องสมุดนัดฟังคำพิพากษาศาลยุติธรรมภาค 6 ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมประชุมชักซ้อมความเข้าใจเรื่องสมุดนัดฟังคำพิพากษาศาลยุติธรรมภาค 6 ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์
  :: ข่าวที่ 1207   :: วันที่ 25 พ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 12 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ บันทึกเสียงถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ บันทึกเสียงถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558
  :: ข่าวที่ 1206   :: วันที่ 25 พ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 11 )
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่องเปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่องเปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ
  :: ข่าวที่ 1205   :: วันที่ 23 พ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 4 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ศึกษาดูงานศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ศึกษาดูงานศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์
  :: ข่าวที่ 1203   :: วันที่ 20 พ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 9 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบสวัสดิการแก่บุคลากรในหน่วยงานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบสวัสดิการแก่บุคลากรในหน่วยงานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ
  :: ข่าวที่ 1202   :: วันที่ 20 พ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 9 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมแสดงความยินดีกับผู้พิพากษาศาลจังหวัดอุตรดิตถ์
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมแสดงความยินดีกับผู้พิพากษาศาลจังหวัดอุตรดิตถ์
  :: ข่าวที่ 1201   :: วันที่ 20 พ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 10 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดประชุมหารือข้อขัดข้องและหาแนวทางแก้ไขการปฏิบัติราชการ
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดประชุมหารือข้อขัดข้องและหาแนวทางแก้ไขการปฏิบัติราชการ
  :: ข่าวที่ 1200   :: วันที่ 20 พ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 4 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดโครงการ
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดโครงการ "ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น" ครั้งที่ 2
  :: ข่าวที่ 1199   :: วันที่ 16 พ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 12 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ต้อนรับอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6 พร้อมคณะ เนื่องในโอกาสตรวจนิเทศงาน
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ต้อนรับอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6 พร้อมคณะ เนื่องในโอกาสตรวจนิเทศงาน
  :: ข่าวที่ 1198   :: วันที่ 16 พ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 9 )
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่องขายทอดตลาด
  :: ข่าวที่ 1197   :: วันที่ 11 พ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 11 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ประชุมเตรียมความพร้อมต้อนรับอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6 และคณะ เนื่องใจโอกาสตรวจราชการ
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ประชุมเตรียมความพร้อมต้อนรับอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6 และคณะ เนื่องใจโอกาสตรวจราชการ
  :: ข่าวที่ 1195   :: วันที่ 10 พ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 14 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์จัดโครงการ Big cleaning day
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์จัดโครงการ Big cleaning day
  :: ข่าวที่ 1194   :: วันที่ 10 พ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 12 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดโครงการ
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดโครงการ "พัฒนาทักษะการต้อนรับและการให้บริการประชาชน"
  :: ข่าวที่ 1193   :: วันที่ 6 พ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 13 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราช
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราช
  :: ข่าวที่ 1192   :: วันที่ 6 พ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 18 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์จัดอบรมโครงการ
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์จัดอบรมโครงการ "ระบบรักษาความปลอดภัยด้วยเครื่องอ่าน Smart card"
  :: ข่าวที่ 1191   :: วันที่ 6 พ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 10 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ นายอนิรุทธ์  อุทธังกร  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ เป็นประธานประชุมประจำเดือนครั้งที่ 1/2558
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ นายอนิรุทธ์ อุทธังกร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ เป็นประธานประชุมประจำเดือนครั้งที่ 1/2558
  :: ข่าวที่ 1190   :: วันที่ 22 ต.ค. 2558 :: ( อ่าน : 19 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ รับชมการถ่ายทอดสดการประชุมผู้บริหารศาลยุติธรรมเพื่อมอบนโยบายประธานศาลฏีกา
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ รับชมการถ่ายทอดสดการประชุมผู้บริหารศาลยุติธรรมเพื่อมอบนโยบายประธานศาลฏีกา
  :: ข่าวที่ 1189   :: วันที่ 22 ต.ค. 2558 :: ( อ่าน : 17 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ นางออมฤดี  ชั้นไพบูลย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลฯ ประธานเปิดโครงการ ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้นฯ
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ นางออมฤดี ชั้นไพบูลย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลฯ ประธานเปิดโครงการ ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้นฯ
  :: ข่าวที่ 1188   :: วันที่ 15 ต.ค. 2558 :: ( อ่าน : 23 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |