หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
วันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน 2557  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
คณะผู้พิพากษาสมทบ 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอมคดีครอบครัว 
อัตราค่าส่งคำคู่ความ  
แผนที่ศาล  
เช็คเมลล์ 
สำนักงานศาลยุติธรรม 
คำสั่งศาล  
อัตราค่าบริการส่งเอกสารทางไปรษณีย์  
ตรวจสอบการรับเงินค่าธรรมเนียมศาล  
ตรวจสอบการรับเงินค่าป่วยการที่ปรึกษากฎหมายฯ  
Download แบบพิมพ์ศาล 57  
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
จำนวนข่าวทั้งหมด 391
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์เรื่อง เปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ
  :: ข่าวที่ 992   :: วันที่ 16 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 1 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่คืนความสุขให้คนในชาติ
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่คืนความสุขให้คนในชาติ
  :: ข่าวที่ 990   :: วันที่ 16 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 4 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ คัดเลือกเยาวชนเพื่อรับรางวัลเยาวชนคนดีศรีสังคม ประจำปี 2557
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ คัดเลือกเยาวชนเพื่อรับรางวัลเยาวชนคนดีศรีสังคม ประจำปี 2557
  :: ข่าวที่ 989   :: วันที่ 16 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 3 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมงานวันเยาวชนแห่งชาติและโครงการมหกรรม พม. รวมพลัง สร้างสุขสู่คนไทย หัวใจเดียวกัน ประจำปี 2557
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมงานวันเยาวชนแห่งชาติและโครงการมหกรรม พม. รวมพลัง สร้างสุขสู่คนไทย หัวใจเดียวกัน ประจำปี 2557
  :: ข่าวที่ 988   :: วันที่ 16 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 2 )
โครงการเยี่ยมและสงเคราะห์เด็กและเยาวชนก่อนและหลังมีคำพิพากษา
โครงการเยี่ยมและสงเคราะห์เด็กและเยาวชนก่อนและหลังมีคำพิพากษา
  :: ข่าวที่ 987   :: วันที่ 16 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 1 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์เยี่ยมและแสดงความยินดีกับนางปทิตตา พรแช่ม เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงานในโอกาสคลอดบุตรที่โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์เยี่ยมและแสดงความยินดีกับนางปทิตตา พรแช่ม เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงานในโอกาสคลอดบุตรที่โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  :: ข่าวที่ 986   :: วันที่ 16 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 4 )
การประชุมคณะกรรมการ คณะผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวภาค 6ครั้งที่ 1/2557
การประชุมคณะกรรมการ คณะผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวภาค 6ครั้งที่ 1/2557
  :: ข่าวที่ 985   :: วันที่ 16 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 3 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการของหน่วยงานศาลยุติธรรมในภาค 6
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการของหน่วยงานศาลยุติธรรมในภาค 6
  :: ข่าวที่ 984   :: วันที่ 16 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 2 )
การประชุมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ครั้งที่ 7/2557
การประชุมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ครั้งที่ 7/2557
  :: ข่าวที่ 983   :: วันที่ 16 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 2 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์เยี่ยมนางศิวพร ทองขาว ซึ่งพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์เยี่ยมนางศิวพร ทองขาว ซึ่งพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล
  :: ข่าวที่ 982   :: วันที่ 16 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 4 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมงานฌาปนกิจศพ นางปราณีต อุสาหะกานนท์
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมงานฌาปนกิจศพ นางปราณีต อุสาหะกานนท์
  :: ข่าวที่ 981   :: วันที่ 16 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 2 )
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์เรื่อง เปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์เรื่อง เปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ
  :: ข่าวที่ 980   :: วันที่ 28 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 10 )
การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค 6ครั้งที่ 4/2557
การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค 6ครั้งที่ 4/2557
  :: ข่าวที่ 979   :: วันที่ 25 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 13 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร
  :: ข่าวที่ 978   :: วันที่ 25 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 18 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมงานพบปะสังสรรค์
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมงานพบปะสังสรรค์ "สภากาแฟ ครั้งที่ 42"
  :: ข่าวที่ 977   :: วันที่ 25 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 8 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่เสริมสร้างความปรองดอง สมานฉันท์
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่เสริมสร้างความปรองดอง สมานฉันท์
  :: ข่าวที่ 976   :: วันที่ 25 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 7 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์เข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟุตซอลสัมพันธ์ ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2557
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์เข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟุตซอลสัมพันธ์ ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2557
  :: ข่าวที่ 975   :: วันที่ 25 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 14 )
การประชุมผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ครั้งที่ 8/2557
การประชุมผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ครั้งที่ 8/2557
  :: ข่าวที่ 974   :: วันที่ 25 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 7 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ เผยแพร่ความรู้ในโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย 2557 และโครงการเผยแพร่ความรู้ฯเกี่ยวกับการคุ้มครองสวัสดิภาพ
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ เผยแพร่ความรู้ในโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย 2557 และโครงการเผยแพร่ความรู้ฯเกี่ยวกับการคุ้มครองสวัสดิภาพ
  :: ข่าวที่ 973   :: วันที่ 25 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 8 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมโครงการสร้างคนดีสู่สังคม : ค่ายคุณธรรมสำหรับเยาวชน จังหวัดอุตรดิตถ์ประจำปีงบประมาณ 2557
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมโครงการสร้างคนดีสู่สังคม : ค่ายคุณธรรมสำหรับเยาวชน จังหวัดอุตรดิตถ์ประจำปีงบประมาณ 2557
  :: ข่าวที่ 972   :: วันที่ 25 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 10 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |