หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
คณะผู้พิพากษาสมทบ 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอมคดีครอบครัว 
แผนที่ศาล (MAP)  
เช็คเมลล์ (E-mail) 
สำนักงานศาลยุติธรรม 
คำสั่งศาล  
อัตราค่าบริการส่งเอกสารทางไปรษณีย์  
ตรวจสอบการรับเงินค่าธรรมเนียมศาล  
ตรวจสอบการรับเงินค่าป่วยการที่ปรึกษากฎหมายฯ  
Download แบบพิมพ์ศาล 57  
อัตราค่าส่งคำคู่ความ  
ตรวจสอบผลการส่งหมาย  
หนังสือหรือวารสาร 
ข้อมูลส่งสำนวนไปยังศาลสูง  
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
จำนวนข่าวทั้งหมด 503
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่องประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้าง
  :: ข่าวที่ 1143   :: วันที่ 22 ก.ค. 2558 :: ( อ่าน : 2 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดโครงการปฏิบัติธรรม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระชนมายุครบ 60 พรรษา
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดโครงการปฏิบัติธรรม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระชนมายุครบ 60 พรรษา
  :: ข่าวที่ 1142   :: วันที่ 14 ก.ค. 2558 :: ( อ่าน : 13 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดโครงการส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปี พ.ศ.2558
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดโครงการส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปี พ.ศ.2558
  :: ข่าวที่ 1141   :: วันที่ 14 ก.ค. 2558 :: ( อ่าน : 15 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์นายอนิรุทธ์ อุทธังกร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ เข้าร่วมสังเกตการณ์โครงการ
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์นายอนิรุทธ์ อุทธังกร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ เข้าร่วมสังเกตการณ์โครงการ "ส่งเสริมการประสานความร่วมมือฯ"
  :: ข่าวที่ 1140   :: วันที่ 14 ก.ค. 2558 :: ( อ่าน : 12 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ นายอนิรุทธ์  อุทธังกร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค 6 ครั้งที่ 3/255
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ นายอนิรุทธ์ อุทธังกร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค 6 ครั้งที่ 3/255
  :: ข่าวที่ 1139   :: วันที่ 14 ก.ค. 2558 :: ( อ่าน : 7 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ นายอนิรุทธ์  อุทธังกร  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ร่วมประชุมคณะทำงานส่งเสริมจริยธรรมประจำภาค 6
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ นายอนิรุทธ์ อุทธังกร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ร่วมประชุมคณะทำงานส่งเสริมจริยธรรมประจำภาค 6
  :: ข่าวที่ 1138   :: วันที่ 14 ก.ค. 2558 :: ( อ่าน : 7 )
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่องเปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ
  :: ข่าวที่ 1137   :: วันที่ 14 ก.ค. 2558 :: ( อ่าน : 1 )
การรับสมัครทนายความในคดีครอบครัวและทนายความผู้เสียหายประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
  :: ข่าวที่ 1135   :: วันที่ 8 ก.ค. 2558 :: ( อ่าน : 3 )
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่องสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบปรับอากาศอาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
  :: ข่าวที่ 1134   :: วันที่ 6 ก.ค. 2558 :: ( อ่าน : 2 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจดทะเบียนผู้ประนีประนอมคดีครอบครัวฯ ประจำปี 2558
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจดทะเบียนผู้ประนีประนอมคดีครอบครัวฯ ประจำปี 2558
  :: ข่าวที่ 1133   :: วันที่ 1 ก.ค. 2558 :: ( อ่าน : 16 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมโครงการ
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมโครงการ "ล้านกล้า มหามงคล เฉลิมพระชนม์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี"
  :: ข่าวที่ 1132   :: วันที่ 1 ก.ค. 2558 :: ( อ่าน : 12 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดโครงการ“ร่วมใจไกล่เกลี่ยสามัคคี 60 ปี สยามบรมราชกุมารี สดุดีทั่วไทย”
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดโครงการ“ร่วมใจไกล่เกลี่ยสามัคคี 60 ปี สยามบรมราชกุมารี สดุดีทั่วไทย”
  :: ข่าวที่ 1131   :: วันที่ 1 ก.ค. 2558 :: ( อ่าน : 13 )
ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบปรับอากาศอาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
  :: ข่าวที่ 1130   :: วันที่ 26 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 1 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิงรุกร่วมกับจังหวัดอุตรดิตถ์
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิงรุกร่วมกับจังหวัดอุตรดิตถ์
  :: ข่าวที่ 1129   :: วันที่ 23 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 14 )
ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดโครงการ
ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดโครงการ "ศาลเยาวชนฯ อุตรดิตถ์ฮักกั๋น"
  :: ข่าวที่ 1128   :: วันที่ 23 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 12 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดโครงการเยี่ยมและสงเคราะห์เด็กและเยาวชนก่อนและหลังคำพิพากษา ณ ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดอุตรดิตถ์
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดโครงการเยี่ยมและสงเคราะห์เด็กและเยาวชนก่อนและหลังคำพิพากษา ณ ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดอุตรดิตถ์
  :: ข่าวที่ 1127   :: วันที่ 23 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 15 )
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่องเปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ
  :: ข่าวที่ 1126   :: วันที่ 16 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 4 )
ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมเปิดโครงการ
ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมเปิดโครงการ "ร่วมใจไกล่เกลี่ยสามัคคี 60 ปี สยามบรมราชกุมารี สดุดีทั่วไป"
  :: ข่าวที่ 1125   :: วันที่ 16 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 24 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมงานประเพณีอัฐมีบูชา ประจำปี 2558
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมงานประเพณีอัฐมีบูชา ประจำปี 2558
  :: ข่าวที่ 1124   :: วันที่ 16 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 12 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ปฐมนิเทศข้าราชการใหม่
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ปฐมนิเทศข้าราชการใหม่
  :: ข่าวที่ 1123   :: วันที่ 16 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 14 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |