หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2558  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
คณะผู้พิพากษาสมทบ 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอมคดีครอบครัว 
แผนที่ศาล  
เช็คเมลล์ 
สำนักงานศาลยุติธรรม 
คำสั่งศาล  
อัตราค่าบริการส่งเอกสารทางไปรษณีย์  
ตรวจสอบการรับเงินค่าธรรมเนียมศาล  
ตรวจสอบการรับเงินค่าป่วยการที่ปรึกษากฎหมายฯ  
Download แบบพิมพ์ศาล 57  
อัตราค่าส่งคำคู่ความ  
ตรวจสอบผลการส่งหมาย  
หนังสือหรือวารสาร 
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
จำนวนข่าวทั้งหมด 447
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบประกาศนียบัตรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบประกาศนียบัตรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่
  :: ข่าวที่ 1079   :: วันที่ 30 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 3 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ต้อนรับอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6 และคณะ เนื่องในโอกาสตรวจนิเทศงาน
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ต้อนรับอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6 และคณะ เนื่องในโอกาสตรวจนิเทศงาน
  :: ข่าวที่ 1077   :: วันที่ 30 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 5 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ สภากาแฟครั้งที่ 49
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ สภากาแฟครั้งที่ 49
  :: ข่าวที่ 1076   :: วันที่ 30 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 1 )
ศาเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดงานเลี้ยงอำลาเนื่องในโอกาสย้ายไปปฏิบัติราชการที่ใหม่
ศาเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดงานเลี้ยงอำลาเนื่องในโอกาสย้ายไปปฏิบัติราชการที่ใหม่
  :: ข่าวที่ 1075   :: วันที่ 30 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 12 )
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบปรับอากาศอาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
  :: ข่าวที่ 1071   :: วันที่ 19 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 12 )
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรคและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
  :: ข่าวที่ 1070   :: วันที่ 19 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 3 )
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่องเปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ
  :: ข่าวที่ 1069   :: วันที่ 16 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 1 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์  จัดโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 1068   :: วันที่ 12 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 20 )
ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค ๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค ๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 1067   :: วันที่ 12 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 10 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การป้องกันและบรรเทาอัคคีภัย”
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การป้องกันและบรรเทาอัคคีภัย”
  :: ข่าวที่ 1066   :: วันที่ 12 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 14 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ประชุมเตรียมความพร้อม ตรวจนิเทศงาน
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ประชุมเตรียมความพร้อม ตรวจนิเทศงาน
  :: ข่าวที่ 1065   :: วันที่ 12 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 9 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษา
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษา
  :: ข่าวที่ 1064   :: วันที่ 12 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 8 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ประชุมประจำเดือนมีนาคม
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ประชุมประจำเดือนมีนาคม
  :: ข่าวที่ 1063   :: วันที่ 12 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 7 )
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดเรียงความ
  :: ข่าวที่ 1062   :: วันที่ 10 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 7 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์  จัดโครงการ การใช้งานระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ Web Conference
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดโครงการ การใช้งานระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ Web Conference
  :: ข่าวที่ 1061   :: วันที่ 5 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 17 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์  จัดโครงการเสริมสร้าง ความสัมพันธ์ในครอบครัว รุ่นที่ ๑/๒
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดโครงการเสริมสร้าง ความสัมพันธ์ในครอบครัว รุ่นที่ ๑/๒
  :: ข่าวที่ 1060   :: วันที่ 5 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 12 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์  จัดโครงการเสริมสร้าง ความสัมพันธ์ในครอบครัว รุ่นที่ ๑/๑
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดโครงการเสริมสร้าง ความสัมพันธ์ในครอบครัว รุ่นที่ ๑/๑
  :: ข่าวที่ 1059   :: วันที่ 5 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 10 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดอบรมผู้ช่วยพนักงานคอมพิวเตอร์
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดอบรมผู้ช่วยพนักงานคอมพิวเตอร์
  :: ข่าวที่ 1058   :: วันที่ 26 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 20 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เชิงรุกร่วมกับจังหวัดอุตรดิตถ์
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เชิงรุกร่วมกับจังหวัดอุตรดิตถ์
  :: ข่าวที่ 1057   :: วันที่ 26 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 13 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดอบรมข้าราชการและลูกจ้าง
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดอบรมข้าราชการและลูกจ้าง
  :: ข่าวที่ 1056   :: วันที่ 26 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 17 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |