หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
วันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม 2557  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
คณะผู้พิพากษาสมทบ 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอมคดีครอบครัว 
อัตราค่าส่งคำคู่ความ  
แผนที่ศาล  
เช็คเมลล์ 
สำนักงานศาลยุติธรรม 
คำสั่งศาล  
อัตราค่าบริการส่งเอกสารทางไปรษณีย์  
ตรวจสอบการรับเงินค่าธรรมเนียมศาล  
ตรวจสอบการรับเงินค่าป่วยการที่ปรึกษากฎหมายฯ  
Download แบบพิมพ์ศาล 57  
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
จำนวนข่าวทั้งหมด 396
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
โครงการ
โครงการ "ผู้พิพากษาสมทบพบเด็กและเยาวชน" ประจำปี พ.ศ. 2557
  :: ข่าวที่ 998   :: วันที่ 22 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 2 )
ฟุตบอลประเพณีวันตำรวจ ประจำปี 2557
ฟุตบอลประเพณีวันตำรวจ ประจำปี 2557
  :: ข่าวที่ 997   :: วันที่ 22 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 2 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมงานวันตำรวจ ประจำปี 2557
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมงานวันตำรวจ ประจำปี 2557
  :: ข่าวที่ 996   :: วันที่ 22 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 2 )
การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค 6
การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค 6
  :: ข่าวที่ 994   :: วันที่ 3 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 8 )
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม 2557 ถึง วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557
  :: ข่าวที่ 993   :: วันที่ 22 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 13 )
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์เรื่อง เปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ
  :: ข่าวที่ 992   :: วันที่ 16 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 2 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่คืนความสุขให้คนในชาติ
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่คืนความสุขให้คนในชาติ
  :: ข่าวที่ 990   :: วันที่ 16 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 12 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ คัดเลือกเยาวชนเพื่อรับรางวัลเยาวชนคนดีศรีสังคม ประจำปี 2557
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ คัดเลือกเยาวชนเพื่อรับรางวัลเยาวชนคนดีศรีสังคม ประจำปี 2557
  :: ข่าวที่ 989   :: วันที่ 16 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 19 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมงานวันเยาวชนแห่งชาติและโครงการมหกรรม พม. รวมพลัง สร้างสุขสู่คนไทย หัวใจเดียวกัน ประจำปี 2557
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมงานวันเยาวชนแห่งชาติและโครงการมหกรรม พม. รวมพลัง สร้างสุขสู่คนไทย หัวใจเดียวกัน ประจำปี 2557
  :: ข่าวที่ 988   :: วันที่ 16 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 9 )
โครงการเยี่ยมและสงเคราะห์เด็กและเยาวชนก่อนและหลังมีคำพิพากษา
โครงการเยี่ยมและสงเคราะห์เด็กและเยาวชนก่อนและหลังมีคำพิพากษา
  :: ข่าวที่ 987   :: วันที่ 16 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 8 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์เยี่ยมและแสดงความยินดีกับนางปทิตตา พรแช่ม เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงานในโอกาสคลอดบุตรที่โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์เยี่ยมและแสดงความยินดีกับนางปทิตตา พรแช่ม เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงานในโอกาสคลอดบุตรที่โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  :: ข่าวที่ 986   :: วันที่ 16 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 16 )
การประชุมคณะกรรมการ คณะผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวภาค 6ครั้งที่ 1/2557
การประชุมคณะกรรมการ คณะผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวภาค 6ครั้งที่ 1/2557
  :: ข่าวที่ 985   :: วันที่ 16 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 10 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการของหน่วยงานศาลยุติธรรมในภาค 6
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการของหน่วยงานศาลยุติธรรมในภาค 6
  :: ข่าวที่ 984   :: วันที่ 16 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 7 )
การประชุมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ครั้งที่ 7/2557
การประชุมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ครั้งที่ 7/2557
  :: ข่าวที่ 983   :: วันที่ 16 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 6 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์เยี่ยมนางศิวพร ทองขาว ซึ่งพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์เยี่ยมนางศิวพร ทองขาว ซึ่งพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล
  :: ข่าวที่ 982   :: วันที่ 16 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 16 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมงานฌาปนกิจศพ นางปราณีต อุสาหะกานนท์
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมงานฌาปนกิจศพ นางปราณีต อุสาหะกานนท์
  :: ข่าวที่ 981   :: วันที่ 16 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 2 )
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์เรื่อง เปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์เรื่อง เปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ
  :: ข่าวที่ 980   :: วันที่ 28 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 11 )
การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค 6ครั้งที่ 4/2557
การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค 6ครั้งที่ 4/2557
  :: ข่าวที่ 979   :: วันที่ 25 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 16 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร
  :: ข่าวที่ 978   :: วันที่ 25 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 26 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมงานพบปะสังสรรค์
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมงานพบปะสังสรรค์ "สภากาแฟ ครั้งที่ 42"
  :: ข่าวที่ 977   :: วันที่ 25 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 10 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |