หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
วันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2557  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
คณะผู้พิพากษาสมทบ 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอมคดีครอบครัว 
อัตราค่าส่งคำคู่ความ  
แผนที่ศาล  
เช็คเมลล์ 
สำนักงานศาลยุติธรรม 
คำสั่งศาล  
อัตราค่าบริการส่งเอกสารทางไปรษณีย์  
ตรวจสอบการรับเงินค่าธรรมเนียมศาล  
ตรวจสอบการรับเงินค่าป่วยการที่ปรึกษากฎหมายฯ  
Download แบบพิมพ์ศาล 57  
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
จำนวนข่าวทั้งหมด 405
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
พิธีปฏิญาณตนผู้พิพากษาสมทบ
พิธีปฏิญาณตนผู้พิพากษาสมทบ
  :: ข่าวที่ 1007   :: วันที่ 17 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 3 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ บันทึกเทปถวายพระพรฯ 5 ธันวาคม 2557
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ บันทึกเทปถวายพระพรฯ 5 ธันวาคม 2557
  :: ข่าวที่ 1006   :: วันที่ 17 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 3 )
การประชุมผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 11/2557
การประชุมผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 11/2557
  :: ข่าวที่ 1005   :: วันที่ 17 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 7 )
ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ประชุมร่วมกันเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานสภากาแฟ
ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ประชุมร่วมกันเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานสภากาแฟ
  :: ข่าวที่ 1004   :: วันที่ 17 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 5 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ บรรยายกฎหมายในโครงงานคุณธรรม
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ บรรยายกฎหมายในโครงงานคุณธรรม
  :: ข่าวที่ 1003   :: วันที่ 4 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 8 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วย ผู้พิพากษาสมทบและเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมงานพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระ
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วย ผู้พิพากษาสมทบและเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมงานพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระ
  :: ข่าวที่ 1002   :: วันที่ 4 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 11 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมงาน โครงการวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย 2557 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนคร
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมงาน โครงการวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย 2557 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนคร
  :: ข่าวที่ 1001   :: วันที่ 27 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 10 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมงานพบปะสังสรรค์
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมงานพบปะสังสรรค์ "สภากาแฟ ครั้งที่ 45"
  :: ข่าวที่ 1000   :: วันที่ 27 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 7 )
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่องเปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ
  :: ข่าวที่ 999   :: วันที่ 27 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 2 )
โครงการ
โครงการ "ผู้พิพากษาสมทบพบเด็กและเยาวชน" ประจำปี พ.ศ. 2557
  :: ข่าวที่ 998   :: วันที่ 22 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 14 )
ฟุตบอลประเพณีวันตำรวจ ประจำปี 2557
ฟุตบอลประเพณีวันตำรวจ ประจำปี 2557
  :: ข่าวที่ 997   :: วันที่ 22 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 19 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมงานวันตำรวจ ประจำปี 2557
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมงานวันตำรวจ ประจำปี 2557
  :: ข่าวที่ 996   :: วันที่ 22 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 11 )
การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค 6
การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค 6
  :: ข่าวที่ 994   :: วันที่ 3 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 12 )
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม 2557 ถึง วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557
  :: ข่าวที่ 993   :: วันที่ 22 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 21 )
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์เรื่อง เปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ
  :: ข่าวที่ 992   :: วันที่ 16 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 3 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่คืนความสุขให้คนในชาติ
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่คืนความสุขให้คนในชาติ
  :: ข่าวที่ 990   :: วันที่ 16 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 22 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ คัดเลือกเยาวชนเพื่อรับรางวัลเยาวชนคนดีศรีสังคม ประจำปี 2557
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ คัดเลือกเยาวชนเพื่อรับรางวัลเยาวชนคนดีศรีสังคม ประจำปี 2557
  :: ข่าวที่ 989   :: วันที่ 16 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 35 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมงานวันเยาวชนแห่งชาติและโครงการมหกรรม พม. รวมพลัง สร้างสุขสู่คนไทย หัวใจเดียวกัน ประจำปี 2557
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมงานวันเยาวชนแห่งชาติและโครงการมหกรรม พม. รวมพลัง สร้างสุขสู่คนไทย หัวใจเดียวกัน ประจำปี 2557
  :: ข่าวที่ 988   :: วันที่ 16 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 10 )
โครงการเยี่ยมและสงเคราะห์เด็กและเยาวชนก่อนและหลังมีคำพิพากษา
โครงการเยี่ยมและสงเคราะห์เด็กและเยาวชนก่อนและหลังมีคำพิพากษา
  :: ข่าวที่ 987   :: วันที่ 16 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 12 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์เยี่ยมและแสดงความยินดีกับนางปทิตตา พรแช่ม เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงานในโอกาสคลอดบุตรที่โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์เยี่ยมและแสดงความยินดีกับนางปทิตตา พรแช่ม เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงานในโอกาสคลอดบุตรที่โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
  :: ข่าวที่ 986   :: วันที่ 16 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 24 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |