หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2557  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
อัตราค่าส่งคำคู่ความ  
แผนที่ศาล  
เช็คเมลล์ 
สำนักงานศาลยุติธรรม 
คำสั่งศาล  
อัตราค่าบริการส่งเอกสารทางไปรษณีย์  
ตรวจสอบการรับเงินค่าธรรมเนียมศาล  
ตรวจสอบการรับเงินค่าป่วยการที่ปรึกษากฎหมายฯ  
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
จำนวนข่าวทั้งหมด 326
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเป็นที่ปรึกษากฎหมายในศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
  :: ข่าวที่ 921   :: วันที่ 22 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 1 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ต้อนรับ นายชุมพล ไชยชมภู ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลฯซึ่งย้ายมาปฏิบัติราชการ ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ต้อนรับ นายชุมพล ไชยชมภู ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลฯซึ่งย้ายมาปฏิบัติราชการ ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
  :: ข่าวที่ 920   :: วันที่ 22 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 5 )
การปฐมนิเทศเด็กและเยาวชนเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพรุ่นที่5
การปฐมนิเทศเด็กและเยาวชนเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพรุ่นที่5
  :: ข่าวที่ 919   :: วันที่ 22 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 3 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์จัดงานเลี้ยงอำลาผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลฯ ในโอกาสย้ายไปปฏิบัติราชการที่ใหม่
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์จัดงานเลี้ยงอำลาผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลฯ ในโอกาสย้ายไปปฏิบัติราชการที่ใหม่
  :: ข่าวที่ 918   :: วันที่ 22 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 5 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมงานเลี้ยงอำลาผู้พิพากษาศาลจังหวัด ซึ่งย้ายปฏิบัติราชการที่ใหม่
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมงานเลี้ยงอำลาผู้พิพากษาศาลจังหวัด ซึ่งย้ายปฏิบัติราชการที่ใหม่
  :: ข่าวที่ 917   :: วันที่ 22 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 2 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมงานประเพณีสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้สูงอายุจังหวัดอุตรดิตถ์
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมงานประเพณีสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้สูงอายุจังหวัดอุตรดิตถ์
  :: ข่าวที่ 916   :: วันที่ 22 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 2 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมพิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่สืบสานประเพณีไทย ณ สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมพิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่สืบสานประเพณีไทย ณ สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6
  :: ข่าวที่ 915   :: วันที่ 22 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 6 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์เยี่ยมบิดาของนายจิรยุทธ หิรัณยวัฒน์ ผู้พิพากษาสมทบ
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์เยี่ยมบิดาของนายจิรยุทธ หิรัณยวัฒน์ ผู้พิพากษาสมทบ
  :: ข่าวที่ 914   :: วันที่ 22 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 1 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์จัดงานเลี้ยงต้อนรับผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลฯและเลี้ยงอำลาผู้อำนวยการฯ
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์จัดงานเลี้ยงต้อนรับผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลฯและเลี้ยงอำลาผู้อำนวยการฯ
  :: ข่าวที่ 913   :: วันที่ 22 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 4 )
พิธีรดน้ำดำหัวประจำปี พ.ศ.2557
พิธีรดน้ำดำหัวประจำปี พ.ศ.2557
  :: ข่าวที่ 912   :: วันที่ 22 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 1 )
ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์เข้ารดน้ำดำหัวและขอพรผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์เข้ารดน้ำดำหัวและขอพรผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
  :: ข่าวที่ 911   :: วันที่ 22 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 1 )
การประชุมผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ครั้งที่ 5/2557
การประชุมผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ครั้งที่ 5/2557
  :: ข่าวที่ 910   :: วันที่ 18 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 7 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
  :: ข่าวที่ 909   :: วันที่ 18 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 7 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ประชุมร่วมกับศาลยุติธรรมในภาค 6 เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬาเนื่องในวันศาลยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. 2557
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ประชุมร่วมกับศาลยุติธรรมในภาค 6 เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬาเนื่องในวันศาลยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. 2557
  :: ข่าวที่ 908   :: วันที่ 18 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 6 )
ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดอุตรดิตถ์
  :: ข่าวที่ 907   :: วันที่ 18 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 5 )
การประชุมเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อคัดเลือกศาลยุติธรรมดีเด่น 2557
การประชุมเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อคัดเลือกศาลยุติธรรมดีเด่น 2557
  :: ข่าวที่ 906   :: วันที่ 11 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 7 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมพิธีมงคลสมรส บุตรนายพงศ์ศักดิ์ สุขสุสินธุ์ ผู้พิพากษาสมทบ
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมพิธีมงคลสมรส บุตรนายพงศ์ศักดิ์ สุขสุสินธุ์ ผู้พิพากษาสมทบ
  :: ข่าวที่ 905   :: วันที่ 11 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 16 )
การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค 6ครั้งที่ 2/2557
การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค 6ครั้งที่ 2/2557
  :: ข่าวที่ 904   :: วันที่ 11 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 7 )
ประชุมคณะทำงานส่งเสริมจริยธรรมประจำภาค 6 ครั้งที่ 1/2557
ประชุมคณะทำงานส่งเสริมจริยธรรมประจำภาค 6 ครั้งที่ 1/2557
  :: ข่าวที่ 903   :: วันที่ 11 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 4 )
งานพบปะสังสรรค์ สภากาแฟ ครั้งที่ 37
งานพบปะสังสรรค์ สภากาแฟ ครั้งที่ 37
  :: ข่าวที่ 902   :: วันที่ 11 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 6 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |