หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
วันพุธที่ 2 กันยายน 2558  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
คณะผู้พิพากษาสมทบ 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอมคดีครอบครัว 
แผนที่ศาล (MAP)  
เช็คเมลล์ (E-mail) 
สำนักงานศาลยุติธรรม 
คำสั่งศาล  
อัตราค่าบริการส่งเอกสารทางไปรษณีย์  
ตรวจสอบการรับเงินค่าธรรมเนียมศาล  
ตรวจสอบการรับเงินค่าป่วยการที่ปรึกษากฎหมายฯ  
Download แบบพิมพ์ศาล 57  
อัตราค่าส่งคำคู่ความ  
ตรวจสอบผลการส่งหมาย  
หนังสือหรือวารสาร 
ข้อมูลส่งสำนวนไปยังศาลสูง  
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
จำนวนข่าวทั้งหมด 524
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่องการจดทะเบียนผู้ประนีประนอมคดีครอบครัวประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2558
  :: ข่าวที่ 1168   :: วันที่ 1 ก.ย. 2558 :: ( อ่าน : 1 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ สรรหา คัดเลือกโครงการสรรหา
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ สรรหา คัดเลือกโครงการสรรหา "คนดีศรีสังคม ศาลเยาวชนและครอบครัวภาค ๖"
  :: ข่าวที่ 1166   :: วันที่ 27 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 10 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิงรุกร่วมกับจังหวัดอุตรดิตถ์
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิงรุกร่วมกับจังหวัดอุตรดิตถ์
  :: ข่าวที่ 1165   :: วันที่ 25 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 16 )
นางออมฤดี ชั้นไพบูลย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมพิธีพุทธามังคลาภิเษก และพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคล สมโภช 100 ปี
นางออมฤดี ชั้นไพบูลย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมพิธีพุทธามังคลาภิเษก และพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคล สมโภช 100 ปี
  :: ข่าวที่ 1163   :: วันที่ 25 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 8 )
นายอนิรุทธ์ อุทธังกร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมประชุมคระอนุกรรมกราบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค 6 ครั้งที่ 5/2558
นายอนิรุทธ์ อุทธังกร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมประชุมคระอนุกรรมกราบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค 6 ครั้งที่ 5/2558
  :: ข่าวที่ 1162   :: วันที่ 25 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 9 )
นายอนิรุทธ์ อุทธังกร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
นายอนิรุทธ์ อุทธังกร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "โครงการส่งเริมการประสานงานความร่วมมือ ด้านการยุติ
  :: ข่าวที่ 1161   :: วันที่ 25 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 6 )
นายอนิรุทธ์ อุทธังกร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมพิธีเปิดโครงการ
นายอนิรุทธ์ อุทธังกร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมพิธีเปิดโครงการ "ค่ายเยาวชนเพื่ออนาคตของชาติ"
  :: ข่าวที่ 1160   :: วันที่ 25 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 11 )
นายอนิรุทธ์ อุทธังกร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถื ร่วมกิจกรรม
นายอนิรุทธ์ อุทธังกร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถื ร่วมกิจกรรม "Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่"
  :: ข่าวที่ 1159   :: วันที่ 25 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 10 )
นายอนุรุทธฺ อุทธังกร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมงานเฉลิมพระเกีนรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องโอกาสมหามงคลเ
นายอนุรุทธฺ อุทธังกร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมงานเฉลิมพระเกีนรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องโอกาสมหามงคลเ
  :: ข่าวที่ 1158   :: วันที่ 25 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 2 )
นายอนุรุทธฺ อุทธังกร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมงานเฉลิมพระเกีนรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องโอกาสมหามงคลเ
นายอนุรุทธฺ อุทธังกร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมงานเฉลิมพระเกีนรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องโอกาสมหามงคลเ
  :: ข่าวที่ 1157   :: วันที่ 25 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 6 )
ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมจัดงานวันรพี ประจำปี 2558
ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมจัดงานวันรพี ประจำปี 2558
  :: ข่าวที่ 1156   :: วันที่ 25 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 5 )
นางออมฤดี ชั้นไพบูลย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดโครงการ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพ
นางออมฤดี ชั้นไพบูลย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดโครงการ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพ
  :: ข่าวที่ 1155   :: วันที่ 25 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 3 )
นางออมฤดี ชั้นไพบูลย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดการประชุมกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน
นางออมฤดี ชั้นไพบูลย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดการประชุมกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน
  :: ข่าวที่ 1154   :: วันที่ 25 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 4 )
อบรมเด็ก/เยาวชน เพื่อเตรีมควาพร้อมเข้าโครงการ
อบรมเด็ก/เยาวชน เพื่อเตรีมควาพร้อมเข้าโครงการ "ค่ายเยาวชนเพื่ออนาคตของชาติ"
  :: ข่าวที่ 1153   :: วันที่ 25 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 3 )
นายอนิรุทธ์ อุทธังกร ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดโครงการอบรมถ่ายทอดความรู้(วิทยากรตัวคูณ) หลักสูตร
นายอนิรุทธ์ อุทธังกร ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดโครงการอบรมถ่ายทอดความรู้(วิทยากรตัวคูณ) หลักสูตร "เพิ่มประสิทธิภาพในงาน:การมุ
  :: ข่าวที่ 1152   :: วันที่ 25 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 5 )
นายอนุิรุทธ์ อุทธังกร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดโครงการ ศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฏหมายแก่ประชาชน
นายอนุิรุทธ์ อุทธังกร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดโครงการ ศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฏหมายแก่ประชาชน
  :: ข่าวที่ 1151   :: วันที่ 25 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 3 )
นายอนุรุทธ์ อุทธังกร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนแะครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษา
นายอนุรุทธ์ อุทธังกร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนแะครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษา
  :: ข่าวที่ 1150   :: วันที่ 25 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 1 )
นายอนิรุทธ์ อุทธังกร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดโครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการสนทนาภาษาอังกฤษ
นายอนิรุทธ์ อุทธังกร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดโครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการสนทนาภาษาอังกฤษ
  :: ข่าวที่ 1149   :: วันที่ 25 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 4 )
นายอนิรุทธ์  อุทธังกร  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพนางศรี  สุธรรมจา
นายอนิรุทธ์ อุทธังกร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพนางศรี สุธรรมจา
  :: ข่าวที่ 1148   :: วันที่ 25 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 3 )
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่องเปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ
  :: ข่าวที่ 1147   :: วันที่ 24 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 1 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |