หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
วันอาทิตย์ที่ 28 ธันวาคม 2557  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
คณะผู้พิพากษาสมทบ 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอมคดีครอบครัว 
อัตราค่าส่งคำคู่ความ  
แผนที่ศาล  
เช็คเมลล์ 
สำนักงานศาลยุติธรรม 
คำสั่งศาล  
อัตราค่าบริการส่งเอกสารทางไปรษณีย์  
ตรวจสอบการรับเงินค่าธรรมเนียมศาล  
ตรวจสอบการรับเงินค่าป่วยการที่ปรึกษากฎหมายฯ  
Download แบบพิมพ์ศาล 57  
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
จำนวนข่าวทั้งหมด 425
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
พิธีมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีใน โครงการสรรหา
พิธีมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีใน โครงการสรรหา "คนดีศรีสังคม ศาลเยาวชนและครอบครัวในภาค 6"
  :: ข่าวที่ 1028   :: วันที่ 16 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 16 )
พิธีมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาแก่นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ใน โครงการสรรหา
พิธีมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาแก่นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ใน โครงการสรรหา "คนดีศรีสังคม ศาลเยาวชนและครอบครัวในภาค 6"
  :: ข่าวที่ 1027   :: วันที่ 16 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 13 )
งานรวมใจถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  5 ธันวาคม  2557
งานรวมใจถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557
  :: ข่าวที่ 1026   :: วันที่ 16 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 9 )
ประกาศเรื่องขอให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือความเหมาะสมในตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบ
ประกาศเรื่องขอให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือความเหมาะสมในตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบ
  :: ข่าวที่ 1025   :: วันที่ 15 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 3 )
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเรื่องรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการอบรมและทดสอบความรูแกทีปรึกษากฎหมาย
  :: ข่าวที่ 1024   :: วันที่ 12 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 27 )
งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557
งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557
  :: ข่าวที่ 1023   :: วันที่ 9 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 14 )
พิธีมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนพิชัยใน โครงการสรรหา
พิธีมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนพิชัยใน โครงการสรรหา "คนดีศรีสังคม ศาลเยาวชนและครอบครัวในภาค 6"
  :: ข่าวที่ 1022   :: วันที่ 9 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 9 )
การประชุมผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 12/2557
การประชุมผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 12/2557
  :: ข่าวที่ 1021   :: วันที่ 9 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 8 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์และศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์และศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
  :: ข่าวที่ 1020   :: วันที่ 9 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 17 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์  เข้าร่วมโครงการ
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมโครงการ "ปฏิบัติธรรมและอบรมพัฒนาจิต เฉลิมพระเกียรติฯ"
  :: ข่าวที่ 1019   :: วันที่ 9 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 9 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวา มหาราช
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวา มหาราช
  :: ข่าวที่ 1018   :: วันที่ 9 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 5 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์  เข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ
  :: ข่าวที่ 1017   :: วันที่ 9 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 3 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางขอแจ้งประกาศคณะกรรมการการคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัว เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้า
  :: ข่าวที่ 1016   :: วันที่ 3 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 7 )
สภากาแฟ ครั้งที่ 46
สภากาแฟ ครั้งที่ 46
  :: ข่าวที่ 1014   :: วันที่ 27 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 14 )
การประชุมคณะผู้จัดงานสภากาแฟ  ครั้งที่ 46
การประชุมคณะผู้จัดงานสภากาแฟ ครั้งที่ 46
  :: ข่าวที่ 1013   :: วันที่ 27 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 15 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมการประชุมใหญ่สามัญ คณะผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัว ภาค 6  ประจำปี พ.ศ. 2557
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมการประชุมใหญ่สามัญ คณะผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัว ภาค 6 ประจำปี พ.ศ. 2557
  :: ข่าวที่ 1012   :: วันที่ 27 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 11 )
ศย 300.009/ว 20 เรื่อง การรับจดแจ้งที่ปรึกษากฎหมายที่ศาลแต่งตั้งในศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
  :: ข่าวที่ 1011   :: วันที่ 25 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 16 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ บันทึกเสียงถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ บันทึกเสียงถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
  :: ข่าวที่ 1010   :: วันที่ 24 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 6 )
การประชุมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่  8/2557
การประชุมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 8/2557
  :: ข่าวที่ 1009   :: วันที่ 24 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 15 )
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่องเปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ
  :: ข่าวที่ 1008   :: วันที่ 24 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 4 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |