หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2558  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
คณะผู้พิพากษาสมทบ 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอมคดีครอบครัว 
แผนที่ศาล (MAP)  
เช็คเมลล์ (E-mail) 
สำนักงานศาลยุติธรรม 
คำสั่งศาล  
อัตราค่าบริการส่งเอกสารทางไปรษณีย์  
ตรวจสอบการรับเงินค่าธรรมเนียมศาล  
ตรวจสอบการรับเงินค่าป่วยการที่ปรึกษากฎหมายฯ  
Download แบบพิมพ์ศาล 57  
อัตราค่าส่งคำคู่ความ  
ตรวจสอบผลการส่งหมาย  
หนังสือหรือวารสาร 
ข้อมูลส่งสำนวนไปยังศาลสูง  
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
จำนวนข่าวทั้งหมด 478
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กฎหมายเชิงรุกร่วมกับจังหวัดอุตรดิตถ์
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กฎหมายเชิงรุกร่วมกับจังหวัดอุตรดิตถ์
  :: ข่าวที่ 1117   :: วันที่ 26 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 3 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมโครงการ
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมโครงการ "100 ปี อุตรดิตถ์ ร่่วมใจต้านภัยยาเสพติด"
  :: ข่าวที่ 1116   :: วันที่ 21 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 11 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ สภากาแฟ ครั้งที่ 50
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ สภากาแฟ ครั้งที่ 50
  :: ข่าวที่ 1115   :: วันที่ 21 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 13 )
ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ เข้าพบนายอนิรุทธ์ อุทธังกร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ เข้าพบนายอนิรุทธ์ อุทธังกร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
  :: ข่าวที่ 1114   :: วันที่ 21 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 6 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์เข้าร่วมสังเกตการณ์อบรมและคัดเลือกผู้ประนีประนอมคดีครอบครัว
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์เข้าร่วมสังเกตการณ์อบรมและคัดเลือกผู้ประนีประนอมคดีครอบครัว
  :: ข่าวที่ 1113   :: วันที่ 18 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 9 )
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่องเปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่องเปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ
  :: ข่าวที่ 1112   :: วันที่ 18 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 6 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ นายอนิรุทธ์ อุทธังกร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล ร่วมพิธี “วันฉัตรมงคล” ประจำปี ๒๕๕๘
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ นายอนิรุทธ์ อุทธังกร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล ร่วมพิธี “วันฉัตรมงคล” ประจำปี ๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 1111   :: วันที่ 7 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 16 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ นายอนิรุทธ์ อุทธังกร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค ๖ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ นายอนิรุทธ์ อุทธังกร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค ๖ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 1110   :: วันที่ 7 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 10 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดเลี้ยงส่งข้าราชการ
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดเลี้ยงส่งข้าราชการ
  :: ข่าวที่ 1109   :: วันที่ 6 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 21 )
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่องยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบปรับอากาศอาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
  :: ข่าวที่ 1107   :: วันที่ 29 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 8 )
ประกาศเปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ
  :: ข่าวที่ 1106   :: วันที่ 29 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 7 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรม ๑๓๓ ปี ศาลยุติธรรม ในภาค ๖ ประจำปี ๒๕๕๘
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรม ๑๓๓ ปี ศาลยุติธรรม ในภาค ๖ ประจำปี ๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 1103   :: วันที่ 28 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 23 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กฎหมายเชิงรุกร่วมกับจังหวัดอุตรดิตถ์
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กฎหมายเชิงรุกร่วมกับจังหวัดอุตรดิตถ์
  :: ข่าวที่ 1102   :: วันที่ 28 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 14 )
ผู้อำนวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ เชิญเข้าร่วมพิธีเปิด การแข่งขันกีฬาแห่งชาติภาค 5 อุตรดิตถ์เกมส์
ผู้อำนวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ เชิญเข้าร่วมพิธีเปิด การแข่งขันกีฬาแห่งชาติภาค 5 อุตรดิตถ์เกมส์
  :: ข่าวที่ 1101   :: วันที่ 22 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 14 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ นายอนิรุทธ์ อุทธังกร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ร่วมประชุมผ่านระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพเพื่อเตรียมความพร้อมจัดงาน
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ นายอนิรุทธ์ อุทธังกร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ร่วมประชุมผ่านระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพเพื่อเตรียมความพร้อมจัดงาน
  :: ข่าวที่ 1100   :: วันที่ 22 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 15 )
ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมจัดโครงการ วันศาลยุติธรรม ประจำปี ๒๕๕๘
ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมจัดโครงการ วันศาลยุติธรรม ประจำปี ๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 1099   :: วันที่ 22 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 16 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีในวันผู้สูงอายุ และวันแห่งครอบครัว จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี ๒๕๕๘
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีในวันผู้สูงอายุ และวันแห่งครอบครัว จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี ๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 1098   :: วันที่ 22 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 17 )
ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๘
ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 1097   :: วันที่ 22 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 9 )
ประชุมประจำเดือนคณะผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
ประชุมประจำเดือนคณะผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
  :: ข่าวที่ 1096   :: วันที่ 22 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 7 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ นายอนิรุทธ์ อุทธังกร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ร่วมทำบุญและพิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๘
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ นายอนิรุทธ์ อุทธังกร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ร่วมทำบุญและพิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 1095   :: วันที่ 22 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 1 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |