หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
วันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2557  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
คณะผู้พิพากษาสมทบ 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอมคดีครอบครัว 
อัตราค่าส่งคำคู่ความ  
แผนที่ศาล  
เช็คเมลล์ 
สำนักงานศาลยุติธรรม 
คำสั่งศาล  
อัตราค่าบริการส่งเอกสารทางไปรษณีย์  
ตรวจสอบการรับเงินค่าธรรมเนียมศาล  
ตรวจสอบการรับเงินค่าป่วยการที่ปรึกษากฎหมายฯ  
Download แบบพิมพ์ศาล 57  
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
จำนวนข่าวทั้งหมด 380
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์เรื่อง เปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์เรื่อง เปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ
  :: ข่าวที่ 980   :: วันที่ 28 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 2 )
การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค 6ครั้งที่ 4/2557
การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค 6ครั้งที่ 4/2557
  :: ข่าวที่ 979   :: วันที่ 25 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 4 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์เฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฏราชกุมาร
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร
  :: ข่าวที่ 978   :: วันที่ 25 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 3 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมงานพบปะสังสรรค์
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมงานพบปะสังสรรค์ "สภากาแฟ ครั้งที่ 42"
  :: ข่าวที่ 977   :: วันที่ 25 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 3 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่เสริมสร้างความปรองดอง  สมานฉันท์
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่เสริมสร้างความปรองดอง สมานฉันท์
  :: ข่าวที่ 976   :: วันที่ 25 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 4 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์เข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟุตซอลสัมพันธ์  ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2557
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์เข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟุตซอลสัมพันธ์ ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2557
  :: ข่าวที่ 975   :: วันที่ 25 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 4 )
การประชุมผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ครั้งที่ 8/2557
การประชุมผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ครั้งที่ 8/2557
  :: ข่าวที่ 974   :: วันที่ 25 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 4 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ เผยแพร่ความรู้ในโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย 2557 และโครงการเผยแพร่ความรู้ฯเกี่ยวกับการคุ้มครองสวัสดิภาพ
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ เผยแพร่ความรู้ในโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย 2557 และโครงการเผยแพร่ความรู้ฯเกี่ยวกับการคุ้มครองสวัสดิภาพ
  :: ข่าวที่ 973   :: วันที่ 25 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 5 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมโครงการสร้างคนดีสู่สังคม : ค่ายคุณธรรมสำหรับเยาวชน  จังหวัดอุตรดิตถ์ประจำปีงบประมาณ 2557
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมโครงการสร้างคนดีสู่สังคม : ค่ายคุณธรรมสำหรับเยาวชน จังหวัดอุตรดิตถ์ประจำปีงบประมาณ 2557
  :: ข่าวที่ 972   :: วันที่ 25 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 5 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมพิธีรับศพร้อยตำรวจโทมนตรี  พุ่มมรดก ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดที่จังหวัดยะลา
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมพิธีรับศพร้อยตำรวจโทมนตรี พุ่มมรดก ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดที่จังหวัดยะลา
  :: ข่าวที่ 971   :: วันที่ 25 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 4 )
โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การระงับข้อพิพาททางเลือกในสถานศึกษา
โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การระงับข้อพิพาททางเลือกในสถานศึกษา
  :: ข่าวที่ 970   :: วันที่ 25 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 4 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมงานพบปะสังสรรค์
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมงานพบปะสังสรรค์ "สภากาแฟ ครั้งที่ 43"
  :: ข่าวที่ 968   :: วันที่ 25 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 3 )
การประชุมผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ครั้งที่ 9/2557
การประชุมผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ครั้งที่ 9/2557
  :: ข่าวที่ 967   :: วันที่ 25 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 3 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  82 พรรษา
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา
  :: ข่าวที่ 966   :: วันที่ 25 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 5 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนฯจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมพิธีเปิดโครงการรณรงค์ส่งเสริมการระงับข้อพิพาทเพื่ออำนวยความเป็นธรรมแก่ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์ฯ
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนฯจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมพิธีเปิดโครงการรณรงค์ส่งเสริมการระงับข้อพิพาทเพื่ออำนวยความเป็นธรรมแก่ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์ฯ
  :: ข่าวที่ 965   :: วันที่ 25 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 4 )
ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์และศาลเยาวชนและครอบครังจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมจัดงานวันรพี  ประจำปี 2557
ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์และศาลเยาวชนและครอบครังจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมจัดงานวันรพี ประจำปี 2557
  :: ข่าวที่ 964   :: วันที่ 25 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 5 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
  :: ข่าวที่ 963   :: วันที่ 22 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 20 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์บรรยายกฎหมายในโครงการฝึกอบรมด้านการอำนวยความยุติธรรมทางอาญา
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์บรรยายกฎหมายในโครงการฝึกอบรมด้านการอำนวยความยุติธรรมทางอาญา
  :: ข่าวที่ 962   :: วันที่ 22 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 20 )
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง เปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ
  :: ข่าวที่ 961   :: วันที่ 22 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 6 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรมในภาค 5 และภาค 6
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรมในภาค 5 และภาค 6
  :: ข่าวที่ 959   :: วันที่ 1 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 54 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |