หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2558  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
คณะผู้พิพากษาสมทบ 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอมคดีครอบครัว 
แผนที่ศาล (MAP)  
เช็คเมลล์ (E-mail) 
สำนักงานศาลยุติธรรม 
คำสั่งศาล  
อัตราค่าบริการส่งเอกสารทางไปรษณีย์  
ตรวจสอบการรับเงินค่าธรรมเนียมศาล  
ตรวจสอบการรับเงินค่าป่วยการที่ปรึกษากฎหมายฯ  
Download แบบพิมพ์ศาล 57  
อัตราค่าส่งคำคู่ความ  
ตรวจสอบผลการส่งหมาย  
หนังสือหรือวารสาร 
ข้อมูลส่งสำนวนไปยังศาลสูง  
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
จำนวนข่าวทั้งหมด 538
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ นายอนิรุทธ์  อุทธังกร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ มอบสวัสดิการเพื่อเป็นขวัญกำลังใจต่อการปฏิบัติงาน
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ นายอนิรุทธ์ อุทธังกร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ มอบสวัสดิการเพื่อเป็นขวัญกำลังใจต่อการปฏิบัติงาน
  :: ข่าวที่ 1184   :: วันที่ 29 ก.ย. 2558 :: ( อ่าน : 13 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ นายอนิรุทธ์  อุทธังกร  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ เข้าร่วมสังเกตการณ์โครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการฯ ภาค 6
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ นายอนิรุทธ์ อุทธังกร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ เข้าร่วมสังเกตการณ์โครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการฯ ภาค 6
  :: ข่าวที่ 1183   :: วันที่ 29 ก.ย. 2558 :: ( อ่าน : 17 )
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่องสอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
  :: ข่าวที่ 1182   :: วันที่ 24 ก.ย. 2558 :: ( อ่าน : 1 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิงรุกร่วมกับจังหวัดอุตรดิตถ์
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิงรุกร่วมกับจังหวัดอุตรดิตถ์
  :: ข่าวที่ 1181   :: วันที่ 24 ก.ย. 2558 :: ( อ่าน : 16 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นเจ้าภาพร่วมจัดงานพบปะสังสรรค์
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นเจ้าภาพร่วมจัดงานพบปะสังสรรค์ "สภากาแฟ" ครั้่งที่ 52
  :: ข่าวที่ 1180   :: วันที่ 23 ก.ย. 2558 :: ( อ่าน : 21 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมต้อนรับนายชาติชาย  กริชชาญชัย  อธิบดีผู้พิพากษาภาค 6 เนื่องในโอกาสตรวจเยี่ยม
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมต้อนรับนายชาติชาย กริชชาญชัย อธิบดีผู้พิพากษาภาค 6 เนื่องในโอกาสตรวจเยี่ยม
  :: ข่าวที่ 1179   :: วันที่ 23 ก.ย. 2558 :: ( อ่าน : 24 )
ประกาศ เรื่อง ผลการทดสอบความรู้ผู้ที่เป็นที่ปรึกษากฎหมายฯ ครั้งที่ 3/2558
  :: ข่าวที่ 1178   :: วันที่ 23 ก.ย. 2558 :: ( อ่าน : 4 )
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
  :: ข่าวที่ 1177   :: วันที่ 21 ก.ย. 2558 :: ( อ่าน : 2 )
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่องเปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ
  :: ข่าวที่ 1176   :: วันที่ 17 ก.ย. 2558 :: ( อ่าน : 4 )
นายอนิรุทธ์ อุทธังกร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมวิทยากรตัวคูณ เรื่อง
นายอนิรุทธ์ อุทธังกร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมวิทยากรตัวคูณ เรื่อง "วินัยและจริยธรรม"
  :: ข่าวที่ 1174   :: วันที่ 17 ก.ย. 2558 :: ( อ่าน : 17 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ นายอนิรุทธ์  อุทธังกร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ร่วมพิธีเปิดโครงการ
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ นายอนิรุทธ์ อุทธังกร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ ร่วมพิธีเปิดโครงการ "ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติมหาราชา ราชินี และราชจ
  :: ข่าวที่ 1172   :: วันที่ 10 ก.ย. 2558 :: ( อ่าน : 13 )
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่องสอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
  :: ข่าวที่ 1171   :: วันที่ 9 ก.ย. 2558 :: ( อ่าน : 1 )
ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
  :: ข่าวที่ 1170   :: วันที่ 9 ก.ย. 2558 :: ( อ่าน : 5 )
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่องสอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
  :: ข่าวที่ 1169   :: วันที่ 4 ก.ย. 2558 :: ( อ่าน : 3 )
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่องการจดทะเบียนผู้ประนีประนอมคดีครอบครัวประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2558
  :: ข่าวที่ 1168   :: วันที่ 1 ก.ย. 2558 :: ( อ่าน : 2 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ สรรหา คัดเลือกโครงการสรรหา
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ สรรหา คัดเลือกโครงการสรรหา "คนดีศรีสังคม ศาลเยาวชนและครอบครัวภาค ๖"
  :: ข่าวที่ 1166   :: วันที่ 27 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 20 )
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิงรุกร่วมกับจังหวัดอุตรดิตถ์
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิงรุกร่วมกับจังหวัดอุตรดิตถ์
  :: ข่าวที่ 1165   :: วันที่ 25 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 22 )
นางออมฤดี ชั้นไพบูลย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมพิธีพุทธามังคลาภิเษก และพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคล สมโภช 100 ปี
นางออมฤดี ชั้นไพบูลย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมพิธีพุทธามังคลาภิเษก และพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคล สมโภช 100 ปี
  :: ข่าวที่ 1163   :: วันที่ 25 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 16 )
นายอนิรุทธ์ อุทธังกร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมประชุมคระอนุกรรมกราบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค 6 ครั้งที่ 5/2558
นายอนิรุทธ์ อุทธังกร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมประชุมคระอนุกรรมกราบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค 6 ครั้งที่ 5/2558
  :: ข่าวที่ 1162   :: วันที่ 25 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 11 )
นายอนิรุทธ์ อุทธังกร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
นายอนิรุทธ์ อุทธังกร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "โครงการส่งเริมการประสานงานความร่วมมือ ด้านการยุติ
  :: ข่าวที่ 1161   :: วันที่ 25 ส.ค. 2558 :: ( อ่าน : 12 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |