ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ UTTARADIT JUVENILE AND FAMILY COURT โทรศัพท์ 055-411627 ต่อ 300 โทรสาร 055-411715ข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

ประกาศ
  แต่งตั้งเวรที่ปรึกษากฏหมายเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
 1. แต่งตั้งเวรที่ปรึกษากฏหมายเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
 2. แต่งตั้งเวรที่ปรึกษากฏหมายเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์

 3. ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
 4. เรื่องขายทอดตลาดพัสดุ
 5. สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

 6. คำสั่งศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่องแต่งตั้งเวรที่ปรึกษากฎหมายเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในศาลเยาวชนและครอบครัวอุตรดิตถ์
 7. คำสั่งศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่องแต่งตั้งเวรที่ปรึกษากฎหมายเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในศาลเยาวชนและครอบครัวอุตรดิตถ์ คำสั่งที่ 111/2559
 8. คำสั่งศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่องแต่งตั้งเวรที่ปรึกษากฎหมายเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในศาลเยาวชนและครอบครัวอุตรดิตถ์ คำสั่งที่ 122/2559

 9. ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่องขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 8 รายการ
 10. ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่องขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 8 รายการ

 11. แต่งตั้งเวรที่ปรึกษากฎหมายเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
 12. แต่งตั้งเวรที่ปรึกษากฎหมายเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์

 13. ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อระบบกล้องวงจรปิด
 14. เรื่องประกวดราคาจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์

 15. ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่องการรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคล
 16. ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่องการรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคล

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 0

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)